Säkerhet i köket

När man arbetar i köket och ska förvara saker med mera gäller det också att tänka på säkerheten. Men hur kan man egentligen förvara säkert och vad gör man om något händer?

Säker förvaring

Säker förvaring gäller främst för vassa knivar och saxar. Det är de här sakerna som är farligast om de hamnar i fel händer. Att barnsäkra luckor eller skåp som de förvaras i är inte fel. Om man har köttyxor eller liknande kan man trä en hushållsrulles hylsa över eggen så att man inte kommer åt den av misstag i lådan.

Om något händer

I ett kök kan olyckan snabbt vara framme. Om något sker och man känner sig osäker kan det vara klokt att ringa Vårdguiden för att få råd och tips. Sårskador och brännskador är de allra vanligaste olyckorna i köket. En skärskada kan enklast behandlas med ett plåster eller lättare bandage om såret inte är stort eller mycket djupt. I annat fall bör man besöka sjukhus och få skadan sydd eller omlagd. En brännskada kan vara allvarlig. Om den bara har resulterat i lite röd hud och området inte är stort behöver man ofta inte söka vård.